Tramín Červený

Tramín červený (Tramín, Roter Traminer nebo Traminer) je jedna z nejstarších bílých moštových odrůd révy vinné, jejíž původ není přesně znám. Geneticky má velmi blízko k původní volně rostoucí révě lesní (vitis vinifera sylvestris) a předpokládá se, že vznikla nahodilým křížením révy lesní s některou z kulturních odrůd pěstovaných Římany. Později se stala základem pro řadu dalších evropských odrůd.

V roce 1935 se pěstovala na téměř 4 % plochy všech vinic v Česku, ale kvůli nízkým výnosům, nižší výlisnosti a vysokému podílu zelených prací tento podíl klesl až na 2,3 % v roce 1999. Do roku 2004 podíl vzrostl na 3 %. Opětovný nárůst zájmu pěstitelů je dán renesancí zájmu o víno z této kvalitní odrůdy a preferováním kvality před kvantitou. Je doporučený k pěstování ve všech vinařských podoblastech České republiky, největší zastoupení má na Žernosecku, Čáslavsku, Znojemsku, Mikulovsku a Mutěnicku. V Evropě se pěstuje především ve Francii, Bádensku a Falcku v Německu, ve Štýrsku v Rakousku, ve Slovinsku, v Tyrolsku v Itálii, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku.

Jako synonymum se v ampelografii používá i Tramín kořenný (Gewürztraminer), v praxi se však často odlišuje jako další odrůda byť podobného charakteru.

Kontaktujte nás

+420 728 121 413
+420 776 610 385
zlatebobule@zlatebobule.cz